Polityka prywatności

Mając na uwadze Państwa prywatność, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"), Marka Holistic Soul Sp. z o.o. pragnie Państwa poinformować w jaki sposób wykorzystywane są Państwa dane osobowe, kto jest ich administratorem, a kto podmiotem przetwarzającym dane. W niniejszym dokumencie będą Państwo określani mianem „Użytkowników Serwisu”.

 

 1. Administratorem danych osobowych (zwanym dalej: „Administrator”) jest spółka Holistic Soul Sp. z o.o. (zwana dalej: „Holistic Soul”) z siedzibą w Mrągowie, przy ul. Piaskowej 4G/36, 11-700 Mrągowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000900788., NIP: 7182158034, REGON: 388953972, prowadząca stronę internetową pod adresem: www.holisticsoul.pl.
 2. Administrator chroni dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją poprzez odpowiednie zabezpieczenia systemowe i techniczne.
 3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przechowywane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zakresie niezbędnym do przetwarzania w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 4. Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być pozyskiwane oraz gromadzone w następujący sposób:
 • informacje o komputerze, w tym o adresie IP, lokalizacji geograficznej, typie i wersji przeglądarki oraz systemie operacyjnym;
 • informacje o wizytach i korzystaniu z witryny www.holisticsoul.pl przez Użytkowników Serwisu; w tym źródło odesłań, długość wizyt, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
 • informacje o adresie e-mail Użytkowników Serwisu;
 • informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do biuro@holisticsoul.pl  e-mailem lub za pośrednictwem strony internetowej www.holisticsoul.pl.
 1. W przypadku zapisania się do Newslettera Holistic Soul przetwarza dane do celów marketingowych za wyraźną zgodą, wyrażoną w momencie zapisu do Newslettera. Niniejszy zapis obejmuję również informację mające na celu działania promocyjne produktów marki Holistic Soul, za pośrednictwem środków takich jak poczta elektroniczna;
 2. Informujemy, iż w razie kontaktu z firmą Holistic Soul Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej jako nadawca wiadomości w sposób bezpośredni przekazujesz nam swoje dane osobowe, w takim przypadku zainicjowanie kontaktu stanowi wyrażenie przez Użytkownika Serwisu zgody;
 3. Holistic Soul zastrzega możliwość rozpowszechnienia zdjęć lub obrazów za pośrednictwem witryny www.holisticsoul.pl oraz portali społecznościowych udostępnionych przez Użytkowników Serwisu związanych z marką Holistic Soul;
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może zostać cofnięta w każdym momencie poprzez poinformowanie Administratora za pomocą adresu e-mail: biuro@holisticsoul.pl
 5. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji czy Administrator przetwarza dane zgodnie z ich celem;
 6. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
 7. Użytkownikom przysługuje prawo do bycia zapomnianym – całkowitego usunięcia danych, w tym celu Użytkownicy Serwisu powinni zwrócić się do Administratora poprzez adres mailowy: biuro@holisticsoul.pl;
 8. Dane osobowe Użytkowników Serwisu uzyskane na podstawie zgody na przetwarzanie w celach marketingowych, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody;
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy wypełnienia obowiązku informacyjnego oraz innych na nim spoczywających, w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie możliwości oszustwa i podszycia się pod Użytkownika;
 10. Administrator oświadcza, że nie stosuje mechanizmów polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji;
 11. Użytkownicy są uprawnieni do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia powyższych zasad przetwarzania;

 

Polityka Cookies 

Ochrona Prywatności Użytkowników Serwisu niniejszej strony internetowej ma niebywałe znaczenie dla zapewnienie gwarancji bezpieczeństwa jej odwiedzających. Poniżej przedstawiamy Państwu Politykę Prywatności określającą zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika Serwisu, za pomocą plików Cookies, mających na celu między innymi realizację usług świadczonych drogą elektroniczną przez Holistic Soul Sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie.

 

 1. Słownik pojęć
 1. Administrator – oznacza spółkę Holistic Soul Sp. z o.o.  z siedzibą w Mrągowie przy ul. Piaskowej 4G/36, 11-700 Mrągowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000900788., NIP: 7182158034, REGON: 388953972, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika Serwisu. 
 2. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
 3. Cookies - (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 4. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. 
 5. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. 
 6. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.holisticsoul.pl
 7. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu. 

 

 1. Rodzaje plików Cookies 
 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies: 
 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika Serwisu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia Serwisu. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika Serwisu. 
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika Serwisu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika Serwisu. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika Serwisu.

         3. Użytkownik Serwisu ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

 1. Cele wykorzystywania plików Cookies 
 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do: 
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika Serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; 
 3. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, 
 4. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika Serwisu i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik Serwisu.
 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do: 
 1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności

weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

 1. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora. 
 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do: 
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 
 2. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników Serwisu na strony internetowe Serwisu. 
 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji. 
 2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. 
 3. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu świadczenia usług reklamowych, a w szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich. 
 4. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Google, Facebook, Instagram.  

 

 1. Przechowywanie i dostęp do plików Cookies.

1. Użytkownik Serwisu ma możliwość samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

 1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. 
 2. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. 

 

 1. Logi serwera
 1. Dane podlegające logowaniu w warstwie serwerowej, wykorzystywane są wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 1. czas nadejścia zapytania,
 2. czas wysłania odpowiedzi,
 3. nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 4. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika Serwisu (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 5. informacje o przeglądarce użytkownika,
 6. Informacje o adresie IP.
 1. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 2. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.